Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 
 


Pradžia

Gaunu elektroninio pašto pranešimus bei trumpąsias SMS žinutes agituojančias balsuoti už vieną ar kitą kandidatą rinkimuose. Ar tokie pranešimai yra siunčiami teisėtai? (2014-11-01)

Atkreipiame dėmesį, kad asmens duomenų tvarkymui rinkimų agitacijos tikslais yra taikomas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (toliau – ADTAĮ). Asmens duomenų tvarkymas (pvz., telefono ryšio numerio, elektroninio pašto adreso naudojimas) laikomas teisėtu tik tuo atveju, jeigu jis atitinka ADTAĮ 3 bei 5 straipsnių nuostatas, t. y. asmens duomenys gali būti tvarkomi tik esant iš anksto apibrėžtam ir teisėtam asmens duomenų tvarkymo tikslui, tik tokios apimties, kurios reikia šiam tikslui pasiekti, ir tik esant nors vienam iš ADTAĮ 5 straipsnio 1 dalyje numatytų teisėto tvarkymo kriterijų (pavyzdžiui, duomenų subjektas duoda sutikimą; sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas; pagal įstatymus duomenų valdytojas yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis; reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni ir kt.). Tuo atveju, jei nėra nė vieno iš ADTAĮ nurodytų asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijų, asmens duomenys negali būti tvarkomi (naudojami) pranešimų, skatinančių balsuoti už vieną ar kitą kandidatą, siuntimui. Atsižvelgiant į tai, manytina, kad pranešimai, skatinantys balsuoti už vieną ar kitą kandidatą, gali būti siunčiami esant asmens sutikimui.

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2015-01-19 13:32:22