Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 


Pradžia

12. TARPTAUTINIS ELEMENTAS

Jeigu Jūsų organizacija veikia tarptautiniu mastu, turėtumėte nuspręsti, su kuria duomenų apsaugos priežiūros institucija bendradarbiausite.

Reglamentas (ES) 2016/679 nustato kompleksą priemonių, kaip nuspręsti, kuri duomenų apsaugos priežiūros institucija turi kompetenciją veikti kaip vadovaujanti priežiūros institucija, kai yra tiriamas skundas su tarptautiniu elementu, pavyzdžiui, duomenų tvarkymo veiksmai daro didelį poveikį arba gali padaryti didelį poveikį duomenų subjektams daugiau negu vienoje ES valstybėje narėje. Paprasčiau tariant, vadovaujančioji institucija nustatoma atsižvelgiant į tai, kur yra įsikūrusi pagrindinė organizacijos buveinė (pvz., kurioje veikia pagrindinė administracija) ar kur yra priimami sprendimai dėl duomenų tvarkymo. Tradicinėse įmonėse tai yra nesunku nustatyti. Žymiai sunkiau daug padalinių turinčioms (angl. multi-site) kompanijoms, kur sprendimai dėl skirtingų tvarkymo veiksmų yra priimami skirtingose vietose. Tuo atveju, kai nėra aišku, kuri duomenų apsaugos priežiūros institucija yra vadovaujančioji, būtų naudinga nustatyti, kur Jūsų organizacija priima reikšmingiausius sprendimus dėl duomenų tvarkymo. Tai padės nustatyti Jūsų organizacijos „pagrindinę buveinę“ ir vadovaujančiąją priežiūros instituciją.

Atkreipiame dėmesį, kad Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupė 2017 m. balandžio 5 d. patvirtino gaires dėl duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo vadovaujančios priežiūros institucijos nustatymo, kurias anglų kalba galite rasti adresu: /go.php/Metodine-pagalba966.

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-25 13:59:28