Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 
 


Pradžia

Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais aspektai (2014-04-01)

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) 14 straipsnis nustato reikalavimus asmens duomenis tvarkant tiesioginės rinkodaros tikslu.

Informuojame, kad duomenų valdytojai gali siūlyti savo prekes ar paslaugas vykdydami tiesioginę rinkodarą, tačiau tokie veiksmai turi būti atliekami tik vadovaujantis ADTAĮ 14 straipsnio 1 dalies nuostatomis, t. y. tik po to, kai duomenų subjektas duos sutikimą. Taigi duomenų subjekto sutikimas yra privalomas reikalavimas siekiant tvarkyti asmens duomenis šiuo tikslu, o asmens duomenų naudojimas neturint tokio sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros neatitiks ADTAĮ 14 straipsnio reikalavimų (išskyrus šio straipsnio 4 dalyje numatytu atveju).

ADTAĮ 14 straipsnio 3 dalis nurodo, kad duomenų valdytojas privalo sudaryti aiškią, nemokamą ir lengvai įgyvendinamą galimybę duomenų subjektui išreikšti sutikimą ar nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais. Atsižvelgiant į šią nuostatą, duomenų subjektui turėtų būti sudaryta galimybė išreikšti savo valią pasirenkant iš dviejų galimų variantų, t. y. išreikšti sutikimą arba nesutikimą (žr. 1 ir 2 pavyzdžius).
 

1 pavyzdys 

sutinku □

nesutinku □

Pastaba. Duomenų subjektas pasirinktą variantą pažymi.

 

2 pavyzdys 

sutinku____________

nesutinku____________

Pastaba. Duomenų subjektas prie pasirinkto varianto pasirašo.


Atkreipiame dėmesį, kad siekiant gauti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, sutikimas turėtų būti gaunamas suteikiant galimybę asmeniui pačiam aktyviais veiksmais išreikšti sutikimą arba nesutikimą.

ADTAĮ 14 straipsnio 4 dalis numato atvejį, kuomet tiesioginę rinkodarą duomenų valdytojas galės vykdyti paštu neturėdamas duomenų subjekto sutikimo tiesioginės rinkodaros pasiūlymų siuntimo momentu. ADTAĮ šiuo atveju nustato specialius reikalavimus:
- Duomenų valdytojas teikdamas paslaugas ar parduodamas prekes ADTAĮ nustatyta tvarka ir sąlygomis, tvarko iš duomenų subjektų, esančių jo klientais, gautus kontaktinius asmens duomenis (vardą, pavardę ir adresą);
- Klientų kontaktiniai asmens duomenys naudojami tik savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai;
- Klientams suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais;
- Galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais turi būti sudaroma renkant asmens duomenis ir teikiant kiekvieną pasiūlymą;
- Klientas, pateikdamas savo kontaktinius asmens duomenis, iš pradžių neprieštaravo dėl duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais.

Atkreipiame dėmesį, kad ADTAĮ taikomas tik fizinių asmenų duomenų apsaugai, todėl ADTAĮ nuostatos netaikomos tiesioginės rinkodaros tikslu naudojant juridinių asmenų duomenis bei juos tvarkant pagal Elektroninių ryšių įstatymą.

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2015-01-19 09:56:42