Vertikalus


Naujienų prenumerata


 
Konsultacijos
(pirmadienį– ketvirtadienį)
9.00–11.00 val.
13.00–15.00 val.
tel. (8 5) 212 7532
 
Priimamasis
tel. (8 5) 271 2804
 
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516

 
 
 
 


Pradžia

10. PRITAIKYTOJI DUOMENŲ APSAUGA IR POVEIKIO DUOMENŲ APSAUGAI VERTINIMAS

Gera praktika pripažįstamas pritaikytosios (angl. by design) duomenų apsaugos požiūrio laikymasis, o poveikio duomenų apsaugai vertinimas laikytinas jos dalimi. Pritaikytoji duomenų apsauga ir duomenų kiekio mažinimas visada buvo laikomi besąlygiškais asmens duomenų apsaugos principais. Taigi, Reglamente (ES) 2016/679 šie principai įtvirtinti kaip aiškūs teisiniai reikalavimai.

Pažymėtina, kad poveikio duomenų apsaugai vertinimą ne visada privaloma atlikti. Poveikio duomenų apsaugai vertinimą reikės atlikti tik tais atvejais, kai gali kilti didelis pavojus asmenų teisėms bei laisvėms, pavyzdžiui, kai naudojamos naujos technologijos dideliu mastu ar atliekamas asmeninių aspektų vertinimas, remiantis profiliavimu, kuris turės reikšmingą poveikį duomenų subjektams. Atkreipkite dėmesį, kad jeigu atlikus poveikio duomenų apsaugai vertinimą nustatoma, jog tvarkant asmens duomenimis gali kilti didelis pavojus asmenų teisėms ir laisvėms, Jums reikės kreiptis į duomenų apsaugos priežiūros instituciją konsultacijos, ar asmens duomenų apsaugos tvarkymo veiksmai atitinka Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus.

Norėtume atkreipti dėmesį, kad VDAI planuoja sudaryti ir viešai paskelbti sąrašą duomenų tvarkymo operacijų, kurioms bus taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą pagal Reglamento (ES) 2016/679 35 straipsnio 1 dalį.

Šiuo metu Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupė rengia gaires dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo. Susipažinę su gairėmis dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo, turėsite galimybę nuspręsti, kaip jas įgyvendinti Jūsų organizacijoje.

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-25 14:06:29