Vertikalus


Naujienų prenumerata


RSS prenumerata

 

Konsultacijos teikiamos
tel. (8 5) 212 7532
Vieno langelio
tel. (8 5) 271 2804
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516
  

Pradžia

Išankstinės patikros procedūros vykdymas

Paslaugos aprašymas DĖMESIO! Pradėjus taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą įmonėms, įstaigoms ir kitoms organizacijoms nebelieka šios pareigos, todėl ši el. paslauga nuo 2018 m. gegužės 25 d. nustos galioti ir nebebus teikiama! Plačiau apie tai.

Duomenų valdytojai, planuodami tvarkyti asmens duomenis, atlieka išankstinės patikros procedūrą Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytais atvejais ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau – VDAI) nustatyta tvarka.

Išankstinė patikra atliekama pateikiant šiuos dokumentus:
- Pranešimą dėl išankstinės patikros;
- Duomenų apsaugos priemonių aprašą.

Dokumentus duomenų valdytojas gali pateikti:
1. Raštu (tiesiogiai atvykti į VDAI, atsiųsi paštu ar per pasiuntinį);
2. Elektroniniu būdu:
2.1. VDAI elektroninio pašto adresu ada@ada.lt;
2.2. Naudojantis VDAI elektronine paslaugų sistema (toliau – EPS) (paspausti nuorodą „Užsakyti paslaugą internetu“).
(Elektroniniu būdu pateikti dokumentai sudaromi taip, kad VDAI galėtų atpažinti elektroninio dokumento formatą ir turinį, identifikuoti elektroninį parašą ir dokumentus pateikusį asmenį)

Norint pateikti dokumentus per EPS, reikia užpildyti nustatytos formos dokumentus, nurodytus rubrikoje „Prašymo forma (-os)“ pagal pageidaujamą duomenų tvarkymo tikslą ir pridėti kaip užsakymo priedus paspaudus nuorodą „Užsakyti paslaugą internetu“. Jums bus išsiųstas patvirtinimas nurodytu el. pašto adresu, kad dokumentai gauti ir persiųsti nagrinėti pagal kompetenciją. Apie paslaugos vykdymą asmuo informuojamas EPS rubrikoje „Mano paslaugos“.

Apie priimtą sprendimą VDAI duomenų valdytoją informuoja tokiu būdu, kokiu yra gauti dokumentai: per EPS, elektroniniu paštu arba paštu.


Paslaugos užsakymo instrukcija
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Paslaugos duomenų valdytojams
Paslaugos suteikimo trukmė 60 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Prevencijos skyrius
Paslaugos vadovas Daiva Vyčinienė tel. 852121587
Paslaugos vykdytojas
Prašymo forma (-os) Pranešimo dėl išankstinės patikros forma ir aprašas
Pranešimo dėl išankstinės patikros forma ir aprašas mokslinio tyrimo atveju
Pranešimo dėl išankstinės patikros forma ir aprašas, kai valstybės ar žinybinių registrų arba valstybės ir savivaldybių institucijų informacinių sistemų duomenų valdytojas ketina įgalioti duomenų tvarkytoją tvarkyti asmens duomenis
Papildoma informacija Naudojimosi instrukcija
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804)
2. Išankstinės patikros atlikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1T-23 (1.12.E)
3. Duomenų apsaugos priemonių aprašų formos, patvirtintos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 1T-25 (1.12.E.)
4. Pranešimų dėl išankstinės patikros formos, patvirtintos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1T-24(1.12.E)
Informacija atnaujinta 2018-04-05 08:43:46