Vertikalus


Naujienų prenumerata


RSS prenumerata

 

Konsultacijos teikiamos
tel. (8 5) 212 7532
Vieno langelio
tel. (8 5) 271 2804
ŽINIASKLAIDAI
tel. (8 5) 262 6516
  

Pradžia

Duomenų valdytojų registracija ir registracijos duomenų keitimas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre

Paslaugos aprašymas DĖMESIO! Pradėjus taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą įmonėms, įstaigoms ir kitoms organizacijoms nebelieka šios pareigos, todėl ši el. paslauga nuo 2018 m. gegužės 25 d. nustos galioti ir nebebus teikiama! Plačiau apie tai.

Duomenų valdytojai, planuojantys tvarkyti asmens duomenis automatiniu būdu, privalo užsiregistruoti Asmens duomenų valdytojų valstybės registre (toliau – Registras), išskyrus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme numatytas išimtis. Duomenų valdytojas, norėdamas užsiregistruoti į Registrą, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (toliau – VDAI) privalo pateikti pranešimą apie duomenų tvarkymą.

Pranešimą duomenų valdytojas gali pateikti:
1. Raštu (tiesiogiai atvykti į VDAI, atsiųsi paštu ar per pasiuntinį);
2. Elektroniniu būdu:
2.1. VDAI elektroninio pašto adresu ada@ada.lt;
2.2. Naudojantis VDAI elektronine paslaugų sistema (toliau – EPS) (paspausti nuorodą „Užsakyti paslaugą“).
(Elektroniniu būdu pateiktas pranešimas sudaromas taip, kad VDAI galėtų atpažinti elektroninio dokumento formatą ir pranešimo turinį, identifikuoti elektroninį parašą ir pranešimą pateikusį asmenį)

Asmenims, pateikusiems pranešimą per EPS, išsiunčiamas pranešimas pareiškėjo nurodytu el. pašto adresu, kad Pranešimas gautas ir persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją. Apie paslaugos vykdymą asmuo informuojamas EPS rubrikoje „Mano paslaugos“.

Apie priimtą sprendimą VDAI duomenų valdytoją informuoja tokiu būdu, kokiu yra gautas pranešimas: per EPS, elektroniniu paštu arba paštu.


Paslaugos užsakymo instrukcija
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Paslaugos duomenų valdytojams
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Prevencijos skyrius
Paslaugos vadovas Daiva Vyčinienė tel. 852121587
Paslaugos vykdytojas
Prašymo forma (-os) Pranešimo forma (pagrindinė)
Vaizdo stebejimo forma
Rinkodaros forma
Srauto duomenu forma
Elektroninės prekybos forma
Papildoma informacija Naudojimosi instrukcija
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
2. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1182 (Žin., 2001, Nr. 83-2890; 2008, Nr. 136-5319)
3. Asmens duomenų valdytojų valstybės registro nuostatai ir Duomenų valdytojų pranešimo apie duomenų tvarkymą taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimas Nr. 262
4. Duomenų apsaugos priemonių aprašų formos, patvirtintos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 1T-25 (1.12.E.)
5. Pranešimų apie duomenų tvarkymą rekomenduojamos formos, patvirtintos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2016 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. 1T-3(1.12.E)
Informacija atnaujinta 2018-04-05 08:43:30